آئین افتتاح نمایشگاه به سوی امیددر هفته فرهنگی اصفهان نمایشگاه اسناد کودکان لهستانی در مسیر سفر به اصفهان به نام «به سوی امید» با حضور شهردار اصفهان و وزیر امور خارجه لهستان افتتاح شد.

رژیم لاغری سریع