آب تهران از نظر محتوای نیترات کیفیت خوبی داردبه گزارش ایمنا، روح الله نوری نسبت به نتایج تحقیقات محققان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در زمینه پایش غلظت نیترات ها در آب شرب تهران واکنش نشان داد. دانشکده: نمونه برداری برای این مطالعه در دو فصل بهار و پاییز از آب شرب 100 نقطه از منازل شهر تهران که به صورت یکسان در تمام مناطق تهران توزیع شده بود، انجام شد.

وی درباره نتایج اندازه گیری میزان نیترات در آب آشامیدنی تهران گفت: در تمامی نمونه های آب شرب تهران که در فصل بهار گرفته شده، غلظت نیترات کمتر از حد استاندارد (50 گرم در لیتر) بوده است. اندازه گیری ها نشان داد که حداکثر غلظت نیترات در محل های نمونه برداری حدود 23 میلی گرم در لیتر بوده که کمتر از نصف حد استاندارد است. در این فصل منابع آب سطحی (سدها) بیش از منابع آب زیرزمینی (چاه) که اغلب دارای غلظت بالایی از نیترات هستند، تامین آب تهران را تشکیل می دهند.

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران درباره نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های جمع آوری شده در پاییز گفت: در هشت نمونه از یکصد نمونه غلظت های بالاتر از حد استاندارد مشاهده شد که دلیل اصلی این امر است. سهم بزرگ منابع آب زیرزمینی در تامین آب شرب تهران این فصل بود. به دلیل کاهش منابع آب سطحی، منابع آب زیرزمینی بیشترین تامین آب شهر تهران را در این فصل به خود اختصاص داده اند و این دلیل اصلی افزایش غلظت نیترات در آب شرب تهران در پاییز نسبت به بهار است.

نوری افزود: نتایج این مطالعه نشان می دهد که تصور رایج از آلودگی آب شرب تهران به نیترات صحیح نیست و آب تهران از نظر محتوای نیترات کیفیت خوبی دارد و با مدیریت صحیح، مشکل جزئی است. آلودگی آب مشاهده شده در فصل پاییز قابل رفع و اصلاح است

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در پایان گفت: آماده حرکت هستیم. یادداشت تفاهم بیایید نتایج این مطالعه را با اداره کل آب و فاضلاب منطقه تهران به علاقمندان ارائه کنیم و طرحی علمی برای پایش مستمر کیفیت آب تهران در تمام فصول سال تعریف و اجرا کنیم.

من باید بگویم؛ نتایج تحقیق انجام شده توسط محققان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به سرپرستی روح الله نوری با 11 ضریب تاثیر در مجله تولید پاکتر منتشر شد.

منبع: ایسنا