آخرین آمار واکسیناسیون ایران. ۱۵ اردیبهشت


به گزارش ایمنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین آمار واکسیناسیون در کشور، اظهار کرد: دستگاه آخرین آمار تا امروز _چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت‌ماه_ مجموعاً ۶۴ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۸۴ نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند.

تا امروز ۵۷ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۶۱ نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند. همچنین ۲۷ میلیون و ۹۵ هزار و ۷۲۷ نفر دوز سوم واکسن را نیز دریافت کرده اند.

با احتساب این تعداد، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به تعداد ۱۴۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۷۷۲ مورد رسید.

The post آخرین آمار واکسیناسیون ایران؛ ۱۵ اردیبهشت اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع