آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران؛ ۱۵ اردیبهشتبه گزارش ایمنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور، اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا امروز _چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت‌ماه_ مجموعاً ۶۴ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۸۴ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

تا امروز ۵۷ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۶۱ نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند؛ همچنین ۲۷ میلیون و ۹۵ هزار و ۷۲۷ نفر دوز سوم واکسن را نیز دریافت کرده‌اند.

با احتساب این تعداد، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به شمار ۱۴۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۷۷۲ مورد رسید.