آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران؛ ۱۳ اردیبهشتبه گزارش ایمنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور، اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا امروز _سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه_ مجموعاً ۶۴ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۳۰۷ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

تا امروز ۵۷ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۵۳ نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند؛ همچنین ۲۷ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۴۷ نفر دوز سوم واکسن را نیز دریافت کرده‌اند.

با احتساب این تعداد، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به شمار ۱۴۹ میلیون و هفت هزار و ۶۰۸ مورد رسید.