آخرین جزئیات استخدام آتش نشان زن در تهرانبه گزارش ایمنو، قدرت محمد درباره آخرین وضعیت استخدام 16 زن انتقالی از این موضوع خبر داد: این هفته کار آنها به پایان می رسد و آتش نشانان پس از گذشت تقریبا یک ماه در عملیات شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه در کنار ایستگاه مردانه 77 در ستارخان ایستگاه جداگانه ای برای بانوان در نظر گرفته ایم، افزود: چندین زن آتش نشان داوطلب در عملیات ها حضور داشتند و در حادثه پلاسکو یک زن آتش نشان داوطلب نیز کمک کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران وی گفت: آتش نشانان زن پس از گذراندن آموزش های لازم به سرعت در محل کار هستند.

منبع: سنگ