آخرین جزئیات سرقت مسلحانه در بلک پرایدبه گزارش ایمنا، سرهنگ محمد به ندرت گفت: پیگیری شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت مسلحانه از راننده خودرو به صورت جداگانه در دستور کار بازپرس پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: شاکی گفت: در محدوده پل فردیس به عنوان سرنشین سوار بر یک دستگاه خودرو پراید مشکی رنگ که راننده آن ماسک به صورت داشت. کلت درست به صورتم دوید و از سر راهم خارج شد، سپس تمام دارایی و کارت بانکی ام را دزدید.

بررسی سوابق متهمان دارای سابقه ارتکاب جرایم مشابه

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: به گفته شاکیه، بررسی سوابق متهمی که به شیوه مشابه و شگرد مرتکب جنایت شده بود آغاز و در نهایت شاکیه پرونده موفق به شناسایی چهره سارق مسلح شد. تصاویر متهم

سرهنگ به ندرت وی افزود: کارآگاهان با اقدامات پلیسی توانستند مخفیگاه این سارق مسلح را شناسایی و وی را بی خطر دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: متهم دستگیر شده پس از تحویل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

منبع: سنگ