آخرین قیمت حباب سکه اعلام شد


به گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه امروز به شرح زیر است:

۱. حباب سکه امامی به ۶.۷۲۱.۹۵۷ ریال رسید.

۲. حباب سکه بهار آزادی به ۳.۶۷۱.۹۵۷ ریال رسید.

۳. حباب نیم سکه به ۱۰.۷۸۵.۹۷۸ ریال رسید.

۴. حباب ربع سکه به ۱۱.۹۳۷.۹۸۹ ریال رسید.

۵. حباب سکه گرمی به ۱۱.۲۳۳.۱۳۹ ریال رسید.

The post آخرین قیمت حباب سکه اعلام شد اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.