آسفالت بلوار رسالت یزد تعویض می شودمحمد رسول طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از اجرای یک مرحله ای بلوار رسالت در مدت 20 روز خبر داد و گفت: آسفالت این جاده به طول 560 متر و عرض 9 متر با 15 میلیارد وام تعویض می شود. . ریالی و فضاهای شهری توسط سازمان سازندگی بازآفرینی می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زیرسازی آسفالت «بلوار رسالت» قدیمی است، لازم بود اقدامات جامع و همه جانبه ای برای آسفالت این بلوار انجام شود.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد با بیان اینکه در این پروژه 1100 متر سنگ رومیزی جمع آوری و سنگ جدول جدید به دلیل فرسودگی نصب می شود، ادامه داد: این زیرسازی آسفالت قدیمی است. مسیر از ابتدای میدان آرمان تا خیابان یاسمن بوده که 560 متر طول دارد و پس از بسترسازی و اجرای مجدد آسفالت خواهد شد.

وی افزود: در ادامه آسفالت بلوار رسالت در صورت تخصیص وام طی ماه های آینده جاده چهار راه شرکت نفت تا میدان آرمان آسفالت می شود.