آغاز به کار دبیرخانه فرهنگی زاینده رود


به ایمنا، سعید امامی گزارش کرد: یکی از ابتکاراتی که در شورای ششم دنبال شد بر موضوع آب است. بر این اساس، شهرداری اصفهان به‌دنبال جایابی خود برای ایفای نقشی در حوزه آب و احیای زاینده‌رود بوده است.

وی افزود: در کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار در شورای اسلامی شهر اصفهان تشکیل شد تا به طور ویژه برای این دو موضوع بررسی کند. سپس در حوزه آب، دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود تشکیل شد که وظیفه اصلی آن، انجام فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای همراهی افکار عمومی در مسئله احیای رودخانه زاینده‌رود است.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: مدیر دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود به تنظیم، اصلاح و شکل‌گیری روابط کمک می‌کند که بین ذینفعان حوضه آبریز گاو در حمایت از جریان زاینده‌رودخون وجود دارد.

امامی اضافه کرد: شاید برخی از مواردی هستند که باید از آب و رودخانه زاینده‌رود، ارتباطی با شهرداری ندارند و در حوزه اختیار استانی باشند. اما مدیریت شهری اصفهان با توجه به اهمیت این موضوع در هویت و بقای شهر، به دنبال جایابی نقش خود در این حوزه بوده است چراکه به نظر می‌رسد برای اجرای وظایفی که از طرف مدیریت استان برای احیای زاینده‌رود در حال شکل‌گیری است، نیازمند آمادگی‌سازی فکری است. و اجتماعی هستیم.

وی ادامه داد: برخی از افکار و اجتماعی در جامعه وجود دارد که مسیر حرکت مدیران استان را نشان می‌دهد که مسئول پیگیری و اجرای جریان احیای زاینده‌رود هستند، و یا در برخی مواقع نمی‌توانند آن را تصور کنند که ازجمله می‌توان به آن فکر کرد. جامعه اشاره کرد.

دبیرخانه فرهنگی زاینده رود تصریح کرد: حتی در بین مدیران و مسئولان تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیری در سطح استانی و ملی، می‌تواند به طور کامل از مسائل زاینده‌رود ایجاد نشده باشد. فکری و اماده نبودن جامعه باعث تصمیم گیری صحیح در تصمیمات صحیح در این حوزه شد.

امامی گفت: شهرداری در این زمینه با تنویر افکار عمومی در سطوح مختلف مردم، مدیران و نخبگان به دنبال شکل‌گیری صحیحی از مسائل زاینده‌رود برای کمک به حرکت برای حل مسائل بوده است.

وی افزود: دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود به‌طور از سیزدهم اردیبهشت‌ماه فعالیت‌های خود را با یک پویش تبلیغاتی و برگزاری کارگاه یک روزه تصویرسازی و کاریکاتور در حاشیه زاینده‌رود، آغاز کرد.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بیان کرد: مسائل و موضوعاتی که باید به مردم انتقال داده شود تا فهم علمی مشترک در بین آنها وجود آید، احصا شده است. حدود 43 موضوع با هماهنگی قرارگاه آب استانداری و نظرات نخبگان و دانشگاهیان متخصص این حوزه طراحی شده و در قالب‌های از جمله رویدادهای هنری، تبلیغات شهری، ساخت محصولات چند رسانه‌ای و گفت‌وگوهای آبی به حل این مسائل پرداخته خواهد شد.

امامی اضافه کرد: دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود به دنبال آن است که از ایجاد تنش بین اقوام مختلف و استان‌های درگیر جلوگیری کند. زیرا راهی به جز همدلی در بین مردم‌های مختلف برای احیای استان جریان دائمی زاینده‌رود وجود ندارد.

ویان کرد: این دبیرخانه به دنبال آن است که از تصمیم گیری در این حوزه جلوگیری و جریان مردمی را احیا کند. به نحوی مدیریت شهری در این بین که فقط می‌شود و پس از مدتی بسترسازی‌های فکری و اجتماعی توسط مردم برعهده گرفته می‌شود.

The post آغاز به کار دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.