آغاز عملیات اجرایی جداسازی آب شرب از آب فضای سبز غرب رفسنجانجهانگیر ملکی با استناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری ایمنا و رفسنجان گفت: اجرای طرح جداسازی آب فضای سبز یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت استفاده از منابع و سازگاری با کم آبی به ویژه در مناطق خشک و گرمسیری است. .

وی افزود: با توجه به اینکه رفسنجان در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و بارندگی ها کاهش یافته است، مشکل کم آبی در این شهرستان در سال های اخیر افزایش یافته است.

سیما منظر و مدیرعامل سازمان فضای سبز شهر با اشاره به اینکه استفاده بهینه از منابع آبی یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با آن است، گفت: اهمیت آب در زندگی امروزه بر کسی پوشیده نیست زیرا کمبود آن جامعه را تهدید می کند. بحران آب .

ملکی گفت: در این راستا و پس از تلاش شهرداری رفسنجان برای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز، خط لوله به طول 7 کیلومتر با ظرفیت مخزن 2 هزار کیلومتر از کشتارگاه تا میدان امام حسین (ع) احداث شد. . متر مکعب.

وی گفت: این پروژه تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد و این مخزن به شبکه آبرسانی فضای سبز شهر اضافه می شود.