آغاز قطع درختان در جاده های زرند/ساخت پارک محله ای صدسالهعلی ضیاءالدین وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر اینکه ایجاد پارک تفریحی مکانی مناسب برای استراحت و تفریح ​​شهروندان ساکن در محلات است تاثیر مستقیمی در بهبود دارد. شهروندان

وی با اشاره به اینکه پارک های محله ای جزء کلیدی توسعه پایدار شهری هستند، تصریح کرد: ایجاد پارک های محله ای با امکانات رفاهی مناسب باعث کاهش استفاده شهروندان از سایر پارک ها به طرق مختلف می شود.

شهردار زرند در خصوص پروژه احداث پارک محله گرانی به مساحت 2600 متر مربع افزود: پروژه احداث این پارک رو به پایان است، قطعات گلکاری و لوله گذاری در حال تکمیل است. این پارک در حال حاضر در حال ساخت است.

آغاز عملیات قطع و قطع درختان در خیابان های اصلی و فرعی شهر

ضیاءالدین به منظور زیباسازی درختان، قطع و قطع تنه درختان سطح شهر توسط نیروهای بخشداری و سازمان زیباسازی شهری زرند انجام می شود. وی افزود: حفظ و صیانت از بسیاری از درختان شهری یکی از اولویت های مهم اداره فضای سبز شهرداری زرند در زیباسازی سیمای شهری است.

وی با اشاره به کار پاکسازی و جمع آوری علف های هرز و گلزارهای سطح شهر گفت: روال پاکسازی فضای سبز شهر از علف های هرز در مناطق مختلف شهر ادامه دارد.

شهردار زرند ادامه داد: در راستای خدمات رسانی به شهروندان، زیباسازی فضای سبز و بهبود محیط زیست، عملیات وجین علف های هرز در بلوارهای طالقونی، میدان سجادیه، تقاطع سهیبل زمان و فضای سبز سایر شهرها در حال انجام است. انجام شده؛ انجام شده.