آمار کرونا در داخل ایران در امروز (پنجشنبه 4 فروردین 1401) + سناریو شهرهای ملت


وزارت بهداشت فینال آمار قربانیان، خوب شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی های قابل انتساب به ویروس کرونا در داخل ملت را معرفی شد.

برای دانلود اینفوگرافیک مهمترین همین جا فشار کنید

آمار کرونا در ایران امروز (پنجشنبه 4 فروردین 1401) + وضعیت شهرهای کشور