آمار کرونا در لحظه در داخل ایران (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) + وضعیت امور شهرهای ملت


وزارت بهداشت فینال آمار ابتلا، بهبودیافتگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان‌باختگان قابل انتساب به {بیماری} کروناویروس را در داخل ملت معرفی شد.

برای دانلود اینفوگرافیک در داخل بعد اساسی همین جا فشار کنید

آمار کرونا امروز در ایران (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) + وضعیت شهرهای کشور