آمار کرونا کارمان در داخل 19 آوریل 3 فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18 مصدوم اخیربه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط پایه دانشکده علوم پزشکی کرمان آمار قربانیان به عروق کرونر طی 24 ساعت قبلی به همان اندازه صبح در لحظه دوشنبه 29 فروردین ماه را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد.

در داخل 24 ساعت قبلی 18 در وضعیت ضعیف سلامتی اخیر بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان بستری کاملاً {در این} شهرستان به 62 نفر رسید.

همراه خود احتساب این آمار، انواع کل شما مبتلایان بستری همراه خود بررسی کرونای سازنده در داخل بیمارستان‌های کرمان 45 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 950 نفر است.

{در این} مدت زمان سه فوتی ابتلا به کرونا سند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان کرونا در داخل کرمان به 5621 نفر رسید.