آیا مستمری همسر بیمه شده متوفی با ازدواج مجدد قطع می‌شود؟+جزئیات


به گزارش ایم به نقل از روابط عمومی سازمان اجتماعی، مجتبی طهماسبی اظهار کرد: با توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی سازمان سازمان‌اجتماعی، همه مراحل درخواست مستمری بازماندگان و احراز شرایط دریافت این مستمری به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری خدمات غیرحضوری به مشتریان است. نشانی es.tamin.ir قابل انجام است.

وی افزود: بازماندگان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی، برای دریافت مستمری بازماندگان، باید به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان مراجعه و در این سامانه ثبت‌نام کنند.

سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان‌های دیگر با اشاره به اینکه همسران بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی بعد از ثبت درخواست خود، نیازی به مراجعه حضوری به شعبه‌اجتماعی ندارند و مستمری‌ها به صورت ماهانه پرداخت می‌شوند، گفت: دختران بازمانده با شرایطی که در قانون قانون‌اجتماعی خواهند داشت. از مستمری مستمری‌اجتماعی می‌توانند و به‌منظور استمرار پرداخت مستمری، سالیانه باید به محل مراجعه به شعبه برای بررسی شرایط استمرار دریافت مستمری که درگذشته مرسوم بود، فرمنامه فرزندان را دریافت می‌کرد. آناث را در سامانه خدمات غیرحضوری ارائه دهندگان تکمیلی.

وی با بیان اینکه دختران بازمانده تا زمانی که همسر و شغلی ندارند، می‌توانند بیمه شوند یا مستمری‌بگیر مرحوم را دریافت کنند، افزود: لازم است که این گروه از مستمری‌بگیران (دختران بازمانده) سالیانه به بخش‌هایی مربوط به مستمری‌بگیران در سامانه خدمات غیرحضوری می‌شوند. اجتماعی مراجعه و فرمت فرزندان آناث را تکمیل و مشخصات و نشانی خود را در این فرم قید و متعهد می کنند که منجر به داشتن همسر و موقعیت شغلی دریافت مستمری می شود تا پرداخت مستمری آنها ادامه داشته باشد.

طهماس گفت: سازمان ازدواج و طلاق مستمری‌بگیران را از طریق ثبت اطلاعات می‌کند که از طریق سامانه دسترسی و سامانه اطلاعات ثبت احوال، به شرایط شرایط و مقررات ثبت احوال، برخط (آنلاین) و گزارش‌های مربوط به صورت ماهانه گزارش می‌شود. می شود. مجموعه شعب سازمان‌اجتماعی به‌صورت منظم و ماهانه، لیست فرزندان آناث بازمانده را به‌منظور پرداخت مستمری و از حیث استمرار شرایط دریافت، بررسی و کنترل می‌کنند، از سال گذشته، به این گروه از مستمری‌بگیران گرامی در موعد تبدیل به‌منظور تکمیل فرم‌نامه ارسال، پیامکی از سوی سازمان‌های مستمری‌بگیران، پیامکی از سوی سازمان‌های مستمری‌بگیران می‌شود برای تکمیل. ارسال نامه به سامانه خدمات غیرحضوری مراجعه کنند.

طهماسبی ادامه داد: تنها در تصویری که فرزند آناث بازمانده سالیانه در سامانه خدمات غیرحضوری اجتماعی، گزارش نامه مربوطه را تکمیل نمی کند یا به شعبه برای ارائه مدارک و مستندات لازم برای احراز استمرار شرایط مستمری مراجعه می کند، شعب به ناچار، پرداخت مستمری را به صورت موقت تعلیق می کنند تا وضعیت این مستمری بگیران مشخص شود. شود.

وی درباره وضعیت پرداخت مستمری به همسران بازمانده بعد از ازدواج مجدد، گفت: با توجه به بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده که ازدواج را مانع از دریافت مستمری همسران بازمانده ندانسته، ازدواج همسران بازمانده بیمه‌شدگان یا مستمری‌بگیران متوفی، مانع از دریافت مستمری نیست و از سال ۱۳۹۴. که سازمان ثبت احوال، وقایع مربوط به حیات و مامات را به صورت برخط در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داده است، عملاً نیازی به مراجعه همسر بازمانده به واحدهای اجرایی این سازمان برای اطمینان از شرایط پایداری مستمری نیست.

The post آیا مستمری همسر بیمه شده متوفی با ازدواج مجدد قطع می‌شود؟+جزئیات اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع