اتفاقات خوبی در راه پیشرفت و توسعه در راه استبه گزارش خبرنگار ایمنا، محسن فیروزی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نایین گفت: اتفاقات خوبی در توسعه و پیشرفت شهرستان نایین در پیش است.

وی همچنین گفت: در مسیر پیشرفت و ترقی به فضل الهی اتفاقات خوبی در پیش است. در برخی موارد مغرضانه، عدم همکاری و عدم نگاه اقتصادی در تعداد انگشت شماری از مسئولان کار را به تعویق می اندازد، هدف همه مسئولان خدمت خالصانه به مردم است.

فرماندار نایین در این دیدار از زحمات همکاران خود در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین تشکر کرد. در باره وی با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: نزدیک به دو سال است که آموزش و پرورش به نوعی تعطیل شده است و این ضربه بزرگی به جامعه آموزش و پرورش شهر و کشورمان است و این ضربه ای است که نسل ها ادامه خواهد داشت.” این در دو سال آشکار شده است.

فیروزی ضمن توصیه به رعایت موازین و هنجارهای بهداشتی و استفاده از ماسک گفت: رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک به دلیل مبارزه با کرونا به طور کامل حذف نشده است. به دیگران سفارش دهید

به گزارش نشریه ایمنا، وی در این نشست به بیان پروژه های جاری، مشکلات و راهکارهای اجرا شده در حوزه آموزش و پرورش شهرستان، ارتباط با سایر نهادها و اعطای هدایایی به 3 معلم نمونه منطقه پرداخت.