اختتامیه مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان


اختتامیه مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان با تقدیر برگزیدگان با حضور شهردار اصفهان، دستیار وزیر امور خارجه و سفیر ترکمنستان در ایران برگزار شد.

The post اختتامیه مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع