اختتامیه مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجواناناختتامیه مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان با تقدیر از برگزیدگان با حضور شهردار اصفهان، دستیار وزیر امور خارجه و سفیر ترکمنستان در ایران برگزار شد.

رژیم لاغری سریع