ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین مشکلی ندارد


به گزارش خبرنگار ایمنا، وزارت بهداشت با اشاره به سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در صفحه توئیتر خود نوشت:

با توجه به پیش بینی تردد میلیون ها زائر امسال از مرز مهران در #عربین، وزارت بهداشت تمامی امکانات را برای خدمت رسانی به زائران بسیج خواهد کرد.

ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین مشکلی ندارد