ارائه لایحه ارتقای «طرح منزلت شهروندی» به شورای شهر اصفهان


به گزارش ایمنا، مجتبی شاهمرادی اظهار کرد: اجرای طرح منزلت شهروندی از سال ۱۳۹۴ از سوی شهرداری اصفهان آغاز و کارت منزلت شهروندی برای پنج درصد از مشمولان صادر شده و در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی افزود: در آن زمان بازنشستگان، جانبازان، افراد، زنان سرپرست خانوار و سال مشمول این طرح می‌شوند و خدماتی از جمله استفاده از مراکز فرهنگی، فرهنگسراها و مراکز تفریحی و گردشگری به اعضای دارای کارت ارائه می‌شوند. همچنین امکان استفاده از دو تراکنش اتوبوس در طی هر روز به صورت نیم‌بها و برای افراد به صورت رایگان به کارت‌های ارائه شده می‌شود.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به بازنگری مجدد در این طرح در دوره جدید مدیریت شهری ادامه داد: پس از انجام این بازنگری‌ها، بیماران خاص دارای پرونده‌ای هستند که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مشمولان طرح منزلت شهروندی اضافه شده است. ساخته شده است. همچنین صدور کارت منزلت شهروندی ویژه جانبازان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی آنها انجام خواهند داد.

وی افزود: استفاده از خدمات اتوبوسرانی به صورت هفتگی تجمیع شده و تعداد تراکنش‌های افراد توانخواه از دو تراکنش به چهار تراکنش افزایش می‌یابد. از سوی دیگر از خدمات مترو به خدمات طرح منزلت شهروندی افزوده شده و افراد توانخواه از دو تراکنش رایگان روزانه و سایر گروه‌های مشمول از دو تراکنش نیم‌بهای مترو بهره‌مند می‌شوند.

شاهمرادی ۵۰ تاکید کرد: در طرح جدید استفاده از استخرهای تحت پوشش فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان که به بخش اختصاصی اختصاص داده شده و سایر خدمات اختصاصی در صورت انعقاد قرارداد به ازای هر نفر، چهار مرتبه در سال با تخفیف امکان پذیر است. .

وی با بیان این تعداد نفر، کارت شماره ۴۶ هزار و ۱۶۸ نفر از گروه‌های منزلت شهروندی دریافت کرده است، گفت: پس از چند ماه برگزاری جلسات کارشناسی، لایحه ارتقای طرح منزلت شهروندی فردا _یکشنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه_ برای تصویب در صحن علی شورای اسلامی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. قرار می گیرد.

The post ارائه لایحه ارتقای «طرح منزلت شهروندی» به شورای شهر اصفهان اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع