ارسال طرح از مدیریت یکپارچه شهری به مجلس


به گزارش خبرنگار ایمنا، پرویز سروری با اشاره به ارسال طرح از مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شورای ششم تازه شکل گرفته است و به همین دلیل طرحی به مجلس داده نشده است، بلکه طرح‌های قبلی در صف انتظاری که شامل 9 است. طرح را بررسی کرد و از این میان شش طرح را بررسی کرد و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی با بیان اینکه قبلاً طرح یکپارچه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود، ادامه داد: طرح مدیریت یکپارچه شهری از جمله طرح‌هایی است که دوره‌های قبل به بررسی منطقی در مجلس به طور قابل قبولی رسیده است.

شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: اکنون امکان‌یابی و استعدادیابی در سطح کشور انجام می‌شود و در شهرهایی که رئیس اجرایی مدیریت یکپارچه شهری را داشته است، این طرح با تفاهم دولت اجرا می‌شود.

وی بررسی کرد: در حال حاضر تهران در این شهر مانند شهرهای بزرگ و شهرهای بزرگ و اصفهان نیز گزینه‌های مناسبی هستند، اما به بررسی و کارشناسی‌های جدید نیاز است که دولت به صورت اجرایی طرح را اجرا کند.

The post ارسال طرح طرح از مدیریت یکپارچه شهری به مجلس اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع