ارسال طرح جدیدی از مدیریت یکپارچه شهری به مجلسبه گزارش خبرنگار ایمنا، پرویز سروری با اشاره به ارسال طرح جدیدی از مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شورای ششم تازه شکل گرفته است و به همین دلیل طرحی به مجلس نداده است، بلکه طرح‌های قبلی در صف انتظار که شامل ۹ طرح بود را بررسی و از این میان شش طرح را تأیید کرده و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

وی با بیان اینکه قبلاً طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس تأیید نشده بود، ادامه داد: طرح مدیریت یکپارچه شهری از جمله طرح‌هایی است که دوره‌های قبل به دلایل منطقی در مجلس به تأیید نرسید.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: اکنون امکان‌یابی و استعدادیابی در سطح کشور انجام می‌شود و در شهرهایی که ظرفیت اجرای مدیریت یکپارچه شهری را داشته باشد، این طرح با تفاهم دولت اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تهران این ظرفیت را دارد و شهرهای بزرگی مانند مشهد و اصفهان نیز گزینه‌های مناسبی هستند، اما به بررسی و کارشناسی‌های جدی‌تر نیاز است که با دولت به صورت اجرایی وارد طرح شویم.

رژیم لاغری سریع