ارشاد برای نمایشگاه های گروهی اعتباری صادر نمی کندزیبایی میر صفوی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تاکنون 15 نمایشگاه گروهی با حضور هنرمندان مختلف برگزار کرده ایم که آخرین آن نمایشگاه گروهی «جای رنگ» با حضور 20 هنرمند بود.

وی به تشریح تجربه هنری خود از سال 68 پرداخت و افزود: از 15 سالگی وارد عرصه نقاشی و مجسمه سازی شدم و در این مدت در بسیاری از گالری ها و آموزشگاه ها فعالیت های هنری برگزار کردیم.
این هنرمند اضافه کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه های گروهی به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان است تا بتوانند نتیجه کار خلاقانه خود را در طول سالیان ببینند و با اشتیاق بیشتری به فعالیت های هنری خود ادامه دهند چرا که هر نمایشگاه یک سند اعتباری است. در نظر گرفته شده هنرمند
وی تصریح کرد: تنها راه امرار معاش هنرمندان آموزش است زیرا هیچکس فروش آثار هنرمندان را تایید نمی کند و هیچ حمایت نهادی نداریم.
میرسافوی وی با اشاره به اینکه مردم ایران اهل چشم و گوش نیستند و به ندرت با موضوعات بصری ارتباط برقرار می کنند، افزود: ایرانیان بیشتر با صدا ارتباط برقرار می کنند تا تصویر و حس زیبایی شناسی ندارند، بنابراین مردم نمایشگاه های هنری گروهی و انفرادی را می پذیرند. فقط به گروه های خاصی محدود می شود. انحصاری
وی ادامه داد: نمایشگاه های گروهی باعث تقویت آثار هنری، اشتراک موضوعات، تولید محتوا و کاهش آسیب می شود، برگزاری نمایشگاه های انفرادی هنری برای هنرمندان کارت اعتباری است و در ارتقای سطح هنری و سابقه بیمه فرد موثر است، البته این مزایا برای گروه در نظر گرفته شده است. نمایشگاه ها. دریافت نشد