از آخرین آمار مبتلایان به کرونا تا تاخیر در توزیع داروهای SMA


از آخرین آمار مبتلایان به کرونا تا تاخیر در توزیع داروهای SMA

تاخیر در توزیع داروهای SMA به دلیل افزایش هزینه های دارویی تحت پوشش بیمه در طرح دروار، نیاز به آموزش خودمراقبتی دیابت، درمان رایگان کاشت حلزون حلزون در عصر طلایی و داده های کارشناسی ارشد است. این مجموعه خبری درباره ویروس کرونا و واکسیناسیون جهان و ایران است.