از آخرین آمار مبتلایان به کرونا تا گرمازدگی بیش از 10 هزار زائر اربعین


از آخرین آمار مبتلایان به کرونا تا گرمازدگی بیش از 10 هزار زائر اربعین

پس از راه اندازی نسخه الکترونیکی بسیاری از پزشکان قرارداد خود را با بیمه ها رها کردند، طرح درواریار نباید پرداخت از جیب خود را افزایش دهد، بیش از 90 درصد نسخه ها الکترونیکی است و آمار کرونا و تاج واکسیناسیون شهرها در دنیا و در ایران مجموعه خبری ایمنا را بخوانید.