استخر بویین میاندشت تا بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسدبه گزارش خبرنگار ایمنا، رضاعلی معصومی امروز – پنجشنبه 9 تیر 1401 – در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بویین میاندشت گفت: توسعه زیرساخت های ورزشی نقش سازنده ای در کاهش دارد. آسیب های اجتماعی و افزایش سطح نشاط عمومی.

وی افزود: با توجه به محدودیت های موجود در حوزه ورزش و جوانان شهری، برنامه ریزی دقیق و افزایش سهم شهرستان محروم بوئین میاندشت در حوزه ورزش و جوانان ضروری است.

فرماندار بوئین میاندشت در سفر رئیس جمهور به منطقه اصفهان از تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه های ورزشی بویین میاندشت خبر داد که تا بهمن ماه امسال استخر این شهرستان به بهره برداری می رسد. چمن انقلابی و چمن مصنوعی افوس و میاندشت تا سال 1402 تکمیل می شود و سالن بدنسازی محله ششجوج پس از دریافت ماده 27 به شهرداری بوئین میاندشت برای استفاده ورزشی واگذار می شود.

وی افزود: بهسازی سالن های ورزشی انکلاب، آزادی و استان و روستای کارا بالطاق 1401 در بودجه تعیین شده و در سال 1402 اجرا می شود.

در زیر مهدی عرب رئیس اداره توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان استهمانطور که اشاره شد: با سه محور، سخت افزار، نیروی کار و فعالیت های حوزه ورزش و جوانان در کنار هم معنا پیدا می کند.

وی افزود: سه موسسه توسعه در حوزه ورزش باید به گونه ای دیده شوند که توسعه همزمان صورت گیرد، خود استخر منجر به توسعه ورزش نمی شود، اکنون باید فکری کرد. در مورد گسترش آن.”

ایمنا می نویسد در این جلسه از زحمات محمد فرحبهش تقدیر و حسین مهدوی به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان بویین میاندشت معرفی شد.