اصفهان در زمینه سرمایه گذاری به موفقیت دست یافته است/ 2 لزوم تبادل تجربه بین شهرهای اصفهان و یزدبه گزارش خبرنگار ایمنا عزیزالله سیفی روز پنجشنبه 9 تیرماه در نشست مشترک با شهردار اصفهان و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از مهمان نوازی مدیریت شهری اصفهان در این سفر دو روزه تشکر کرد. گفت: از دهه 70 یعنی از زمانی که من دانشجوی دانشگاه اصفهان بودم اقداماتی انجام شد. در اصفهان شاهد سرمایه گذاری های زیادی در بخش های مختلف هستیم.

وی ادامه داد: شهرهای یزد و اصفهان از گذشته های دور پیوندهای فرهنگی، تجاری و اقتصادی زیادی با یکدیگر داشته اند و پیوندهای دیرینه زیادی در این حوزه شکل گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکثریت مردم یزد در شهر اصفهان سکونت دارند و تعدادی از اصفهانی ها نیز در شهر یزد سکونت دارند، همین امر دلیل وابستگی ساکنان این دو شهر شده است.

وی افزود: زمانی که در استان های دیگر کشور هستیم، مردم استان های دیگر بین اصفهان و یزد تفاوتی قائل نمی شوند که این نشان دهنده نزدیکی مردم این دو شهر است، بنابراین به این دیدارها و تعاملات امیدواریم. مبنای رشد و توسعه هر دو شهر است

سیفی گفت: شهر یزد موفق به احیای بافت تاریخی شده است به طوری که امروز مجموعه 200 هکتاری یزد وارد فهرست جهانی شده است.

وی با بیان اینکه حوزه تاریخی شهر یزد به خوبی مدیریت می شود، گفت: البته بیشتر هزینه های این مدیریت را شهرداری یزد متحمل می شود و سازمان میراث فرهنگی نیز چندان وارد این عرصه نشده و تنها محدود شده است. نظارت بر اسناد و قوانین نظارتی در این زمینه.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: این تجربه خوبی است که می توان از آن برای شهر اصفهان استفاده کرد اما از طرفی در سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی موفق نبودیم. شهر یزد هم مثل اصفهان.

وی ادامه داد: در زمینه سرمایه گذاری و پروژه های مشترک با بخش خصوصی، اصفهان موفقیت های بیشتری نسبت به یزد داشته است، به اعتقاد من حتی اصفهان هم بیشتر از تبریز به دست آورده است، بنابراین ما رازی داریم، می خواهیم بدانیم. برای این موفقیت و مردم یزد کنسرت اجرا کنیم.

سیفی خاطرنشان کرد: پروژه های سرمایه گذاری در شهر یزد مربوط به رکورد و کندی حرکت است که گاهی مدت اجرای برخی پروژه های مشارکتی معادل دو دوره شورای اسلامی شهر یزد است.