اضافه کاری روزانه کارگران باعث آسیب های اجتماعی می شودمیثم مداحی با اشاره به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایمنا و استان اصفهان در سمینار ویژه سبک زندگی سالم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای همیاران کار و تولید، مسئولین بهداشت و درمان. و کارشناسان بهداشت حرفه ای انجام شد. وی ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه گفت: یکی از مسائل پیش روی جوامع بشری است اکنون دنیای مدرن با تعریف نیازهای جدید برای خانواده مواجه است.

وی با بیان اینکه وقتی نیازهای جدیدی برای خانواده ایجاد می شود، باید بیشتر انرژی و وقت اعضای خانواده صرف رفع این نیازها شود، تاکید کرد: کارگر برای رفع نیازهای خانواده خود گاهی دوازده ساعت در روز کار می کند و این. زمینه ساز آسیب های اجتماعی مختلف و اعتیاد مردم است که بنیان خانواده های کارگری را تهدید می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به نقش خانه‌های بهداشت کارگران در حفظ و تقویت سلامت کارگران گفت: باید باشد.

وی بیان کرد: مزیت های واحدهای اقتصادی به عنوان واسطه و تعدیل کننده بین کارگر و کارفرما باید در ارتقای سلامت روان و محیط کار کارگران، افزایش بهره وری و سرعت انجام کار در واحدهای اقتصادی نقش داشته باشد.

مهدی کریمی، مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان وی در این نشست در خصوص اقدامات انجام شده در این حوزه خاطرنشان کرد: آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سبک زندگی سالم – اقتصادی کارکنان بخش ها در دو بخش برگزار می شود: سمینارهایی که توسط متخصصان حوزه حرفه ای برگزار می شود. هنر برای 50 تا 500 صندلی و زندگی (بهگران) توسط دستیار برای 20 تا 50 نفر.

وی همچنین گفت: مسائل ایمنی و بهداشتی دو بال مهم ارتقای کیفیت کار و بهره وری بالای کارگران در واحدهای اقتصادی است.

مرتضی اسفندیاری مشاور سلامت خانواده، پیشگیری از اعتیاد و روانشناس است در این دوره سخنران با چهار الگوی خانواده در زمینه «مهارت های زندگی»، مهارت های آموزش «نه»، روش های پیشگیری و راهکارهای ترک اعتیاد، راه های ترک آن آشنا می شود.سرفصل های آموزشی ارائه شده است.

یادآور می شود، اداره مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون کار و حمایت اجتماعی سمینار یک روزه را برای معتادان متجاهر و اهالی منطقه با موضوع «پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی» برگزار کرد. کارکنان محیط کار و تولید و بهداشت حرفه ای این مدیریت کل در سالن شهید بهشتی برگزار شد.