اطلاعات آب و هوای 24 ساعت آینده مناطق کشور؛ امروز 30 سپتامبر استبه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت جوی مناطق یاد شده طی 24 ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: صبح نیمه ابری و مه آلود با کمی ابر / حداکثر دما: 34 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 17 درجه سانتیگراد

اردبیل: صاف ابری، وزش باد / حداکثر دما: 29 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 14 درجه

البرز: نیمه ابری با آسمان نیمه ابری در چند ساعت مه محلی / حداکثر دما: 33 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 22 درجه

بوشیر: صاف یا نیمه ابری، مه محلی / حداکثر دما: 38 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 27 درجه

تهران: آسمان صاف گاهی وزش باد / حداکثر دما: 33 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 25 درجه

تبریز: آسمان صاف در طول روز نیمه ابری، افزایش ابر / حداکثر دما: 31 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 17 درجه

همدان: نیمه ابری در بعدازظهر با افزایش ابر و افزایش وزش باد / حداکثر دما: 30 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 11 درجه سانتیگراد

رشت: نیمه ابری، نیمه ابری، گاهی ابری / حداکثر: 31 درجه سانتیگراد / حداقل: 21 درجه سانتیگراد.

شیراز: آسمان محلی در طول روز مه آلود، نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد / حداکثر دما: 32 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 15 درجه

یزد: آسمان صاف ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 38 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 22 درجه