اعضای اصلی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال معرفی شدندبه گزارش خبرنگار ایمنا، پس از انتصاب مهدی تاج از سوی فدراسیون فوتبال ایران به این سمت شد رئیس این سازمان با معرفی نایب رئیس و تنی چند از اعضای هیئت مدیره، کادر مدیریتی خود را رسماً افتتاح کرد.

بر این اساس مهدی تاج (رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی (نایب رئیس اول)، منصور قنبرزاده (نایب رئیس دوم)، طهمورت حیدری (عضو هیئت مدیره)، احسان اصولی (عضو هیئت مدیره)، میرشاد مجدی (عضو هیات مدیره)، محمدرضا ساکت (عضو هیات مدیره)، احمدرضا براتی (عضو هیات مدیره)، بهرام رضایان (عضو هیات مدیره)، خداداد افشاریان (عضو هیات مدیره) هیئت مدیره). هیئت مدیره) و دیوید پرهیشکاری (سرپرست دبیرکل) اعضای رسمی مدیریت فدراسیون فوتبال هستند.

و همینطور میرشاد مجدی که به دوستیابی شک دارد متوجه نشدم در هیات مدیره خداداد افشاریان حضور داشت که شنیده ها حاکی از برکناری وی به دلیل کاندیداتوری برای ریاست فدراسیون بود. هنوز آره کمیته راهبری در دسترس خواهد بود

نکته جالب و عجیب دیگر ندارد نام معروف معاون رئیس جمهور در امور زنان موسی؛ او چندین ماه است که به دلیل مسائل غیر مرتبط با فوتبال در بازداشت به سر می برد، اما در جلسات هیئت مدیره که در آن به حد نصاب نرسیده است یا در جلسات آنلاین شرکت کرده است، شرکت نکرده است، اما در حال حاضر به عنوان عضو در لیست نیست.