اغتشاشگران و اغتشاشگران باید پاسخگوی اقدامات تروریست ها در ایذه و اصفهان باشند.به گزارش خبرنگار ایمنا، علی بهادری جهرمی در واکنش به حادثه تروریستی ایذه و اصفهان در صفحه توئیتر خود اظهار کرد: تروریست های رسانه ای، جدایی طلب و آشوبگران در سه طرف دشمن، پازلی با تخیل خام قطعه آنها ایران را از هم می پاشند و مانع پیشرفت آن می شوند.

سخنگوی دولت افزود: کیست زمین تروریست های رسانه ای بازی شده باید پاسخگوی اعمال پیروان خود در خیابان های ایذه و اصفهان باشند.