افزایش آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی باعث کاهش تعارضات شده استبه گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری قم، سید محمد ابراهیمی گفت: هدف معاونت حقوقی عقد قراردادهایی است که کمترین آسیب را به شهروندان و شهرداری وارد کند.

وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه شهرداری به حداقل رساندن پرونده های حقوقی است، افزود: حفظ حقوق شهروندی و شهرداری در قراردادهای قانونی دغدغه شهرداری است و تلاش کرده ایم با ایجاد زمینه های لازم، حقوق آنها را آگاه کنیم. آگاهی. .

مدیرکل حقوقی شهرداری قم ادامه داد: مردم باید با قوانین و حقوق شهروندی آشنا شوند تا تعهدات شهرداری در قبال خود را بدانند و برعکس در صورت تشکیل پرونده در دادگاه اختلاف ایجاد شود. باید در کوتاه ترین زمان ممکن و در اولین مرحله حل شود و ابتدا بدون مراجعه به مراجع قانونی و قضایی مشکل حل شود.