افزایش تعداد ماشین های آتش نشانی آسیب دیده در شورش هابه گزارش ایمنا، جلال ملکی از مسئله وی از خسارت وارده به 25 خودروی آتش نشانی در اغتشاشات اخیر خبر داد و افزود: متأسفانه در اغتشاشات اخیر خودروی تهران یک اداره حمل و نقل به طور کامل در آتش سوخت و منهدم شد.

وی گفت: بیشترین خسارت به بدنه خودروها وارد می شود. بنابراین برخی از ماشین آلات قابل استفاده هستند اما برخی تا زمانی که تعمیر و تامین نشده باشند قابل استفاده نیستند.

ملکی خاطرنشان کرد: سازمان آتش نشانی شهرداری تهران یک سازمان خدماتی است نوار نقاله به شهروندان است و هرگونه خللی در فعالیت این سازمان موجب بروز مشکل در روند خدمات رسانی به شهروندان می شود، وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از خودروهای سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از خارج از کشور آورده می شود؛ این امر موجب می شود تا بتوانیم خدمات رسانی به شهروندان را با مشکل مواجه کنیم. بنابراین در این مورد مسئله و در صورت آسیب دیدن این ماشین ها مشکلات زیادی در تامین قطعات لازم به وجود می آید.

وی با تکذیب ادعای استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی از خودروهای آتش نشانی، گفت: تمامی خدمات سازمان آتش نشانی برای مردم است و این ادعاها مبنایی ندارد.