افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران از روز اول ماه عشق اجرا می شودگزارش نویسی ایمنا مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه – کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت لایحه احیا دارد. حقوق وی در ادامه سال از اعمال تغییراتی در متن لایحه توسط شورای اسلامی خبر داد. در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد که این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارسال شود. مشارکت دولت نهایی خواهد شد

او گفت که رشد خواهد کرد حقوق وی افزود: جزییات این لایحه شامل مستمری بگیران کشوری، لشکری ​​و کشوری در جلسه امروز کمیسیون و درباره بندهایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اختلاف نظر موافقت شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش کردیم تا سقف بودجه را رعایت کنیم که البته امروز از سقف فراتر رفت. ولی دولت در حل این مشکل انعطاف نشان داده و این لایحه را تصویب کرده است صحن ماترا بودن

او ادامه داد: حقوق یک میلیون کارمند منطقه و حقوق مستمری بگیران 900 هزار تومان، خانواده ها 200 هزار تومان و برای هر فرزند 100 هزار تومان دریافت می کنند. حقوق اضافه شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیش از 900 هزار تومان به مستمری بگیران وجود دارد که خلاصه آن را بیان کردیم.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: از آنجایی که میزان افزایش یافته است حقوق کارمندان دولت و مستمری بگیران و ارتش افزایش یافته است، این نظر وجود دارد که این موضوع از مهرماه اجرایی خواهد شد.

منبع: تسنیم