امروز تا 25 تیرماه قیمت سکه ایرانیبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 706000 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به 1392000 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,078,000 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2764000 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,450,000 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4136000 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,508,000 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6880000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13740000 ریال رسید.

10. سکه پارسی 1.5 گرمی به 20600000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 27460000 ریال رسید.