امروز تا 4 تیرماه قیمت سکه ایرانیبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 712 هزار و 250 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به 1,404,500 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,096,750 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,789,000 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,481,250 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4,173,500 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5558000 ریال رسید.

8. سکه 500 فروخته شده به 6,942,500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13865000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارسیان به 20787500 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 27710000 ریال رسید.