امروز ۲۴ تیرماه قیمت سکه ایرانیبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی تا پایان معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 712 هزار و 850 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به 1,405,700 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,098,550 ریال رسید.

4. 200 قطعه سکه فروخته شده به 2791400 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,484,250 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4,177,100 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,562,800 ریال رسید.

8. سکه 500 فروخته شده به 6,948,500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13877000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارسیان به 20787500 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 27734000 ریال رسید.