امشب شاهد مقارنه ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریخ باشیدفاطمه فخرایی‌شخص در داخل ذکر شد‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سه‌شنبه _ششم اردیبهشت‌ماه_ ماه در داخل آسمان است با جدایی زاویه‌ای سه سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ {دقیقه} قوسی به همین دلیل سمت جنوب مریخ رفتن می‌تنبل. این پدیده به همین دلیل مختصات رصدخانه لارستان حوالی ساعت ۰۳:۳۵ (2 ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ {دقیقه} در گذشته به همین دلیل {طلوع} خورشیدی) در داخل آسمان است قابل رصد به احتمال زیاد خواهد بود. سپس روزی کدام ممکن است اجرام به بالا ۲۹ سطح به همین دلیل افق جنوب ژاپنی برسند، ساعت ۰۶:۰۲ در داخل روشنایی آسمان است سپیده دم فرسوده می‌شوند.

وی افزود: قدر ماه آسیب رسان ۱.۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریخ ۹.۰ به احتمال زیاد خواهد بود،چ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام در داخل صورت فلکی دلو قرار دارند. در داخل صورت رصد با تلسکوپ این 2 خلاف قانون در داخل خوب دید قابل بیانیه به نظر نمی رسد که باشند؛ بعد از همه به پشتیبانی خوب دوربین دیجیتال دوچشمی هم می‌توانید این پدیده سکسی را رصد کنید.