امشب ماه نزدیک سیاره اورانوس خواهد بودفوتیما فکسرای وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: شنبه – 4 تیرماه – سیاره قمری 26 روزه و سیاره منظومه شمسی اورانوس است که فاصله زاویه ای آن 2.8 دقیقه است. qwsy، در بهشت ​​ما به هم نزدیک خواهند بود. این سیاره سیاره چرخان نامیده می شود زیرا غول یخی منظومه شمسی حدود 98 درجه از محور خود کج می شود، به این معنی که قطب شمال و جنوب آن محل چرخش استوای زمین است. در واقع انگار چیزی به پهلوی اورانوس برخورد کرد و او را مجبور کرد به پهلو دراز بکشد.

وی افزود: این پدیده از محل رصدخانه لارستان حوالی ساعت 03:00 قابل مشاهده است. سپس در ساعت 05:40، 33 درجه بالاتر از افق شرقی شما، آنها در آسمان صبح ناپدید می شوند. مقدار ماه منفی 10.5 و اورانوس 5.8 خواهد بود. هر دو شی در برج جدی قرار دارند. برای مشاهده این پدیده باید از دوربین دوچشمی یا تلسکوپ استفاده کنید.