اورانوس در مقارنه خورشیدی قرار خواهد گرفتفاطمه فخرایی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اورانوس یا غول یخی منظومه شمسی پنج شنبه _پانزدهم اردیبهشت‌ماه_ از نزدیکی خورشید در آسمان عبور خواهد کرد. اورانوس در وضعیت مقارنه، در فاصله ۲۱ دقیقه‌ای از خورشید ظاهر می‌شود و در حالی که در تابش خیره کننده خورشید محو می‌شود برای چندین هفته کاملاً غیر قابل مشاهده است. تقریباً در همان زمان، در بیشترین فاصله خود از زمین هم خواهد بود.

وی افزود: در واقع زمین و اورانوس در موقعیت مقابله قرار خواهند گرفت. طی هفته‌ها و ماه‌های بعدی، این سیاره در سمت غرب خورشید ظاهر می‌شود و به تدریج برای مدتی در آسمان قبل از طلوع خورشید قابل رصد خواهد بود. پس از حدود شش ماه به تقابل خورشیدی می‌رسد و تقریباً تمام شب قابل مشاهده خواهد بود.

ماه در اوج زمینی

کارشناس تیم علمی رصدخانه لارستان اضافه کرد: ماه پنج شنبه _پانزدهم اردیبهشت‌ماه_ به دورترین نقطه در طول مدار خود به دور زمین می‌رسد و کمی کوچک‌تر از زمان‌های دیگر به نظر می‌رسد. فاصله ماه از زمین متفاوت است زیرا مسیری بیضی شکل را به دور زمین طی می‌کند. البته تشخیص این امر در عمل دشوار است، زیرا یگانه قمر زمین هر شب در فازهای متفاوتی ظاهر می‌شود. در این وضعیت ماه به فاصله ۴۰۵ هزار کیلومتری زمین می‌رسد و با قطر زاویه‌ای ۴۷.۲۹ دقیقه قوسی در آسمان می‌درخشد. ماه پنج روزه با ۲۲ درصد روشنایی در صورت فلکی جوزا از ساعت ۰۹:۰۹ تا ۲۳:۴۴ در آسمان حضور دارد.