ایجاد ۲۰۲۰ روستا بازار و فروشگاه مصرف کننده فعال در کشور


به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (پات)، «اسماعیل قادری‌فر» با بیان اینکه این سازمان در خرید محصولات کشاورزی تولیدی توسط کشاورزان با ایجاد 220 روستای فعال در حال حاضر در حال سرویس دهی و توزیع کالا و مایحتاج به روستاییان است، اظهار کرد: برنامه توسعه تا 524 بازار روستا در دستور کار. سازمان مرکزی توسعه روستایی قرار دارد.

وی افزود: طبق آمار دریافتی در سال گذشته مجموعاً در مصرف‌های مصرف و مراکز عرضه و بازارهای تحت پوشش چندین مصرفی و تنظیم بازاری به ارزش یکصد هزار میلیارد کالای فروشگاهی توزیع شده است.

سازمان مرکزی توسعه روستایی ایران با اشاره به برنامه‌های سازمان مرکزی روستایی در ارتقاء سطح‌ها و مراکز عرضه محصولات کشاورزی، تصریح کرد: تعاونی روستایی در راستای رسیدن به اهداف و اندازه‌های سازمان در حمایت از هرچه بهتر به اعضا و جامعه روستایی است. کشور و در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، با اتکا به زیرساخت های موجود و در اختیار داشتن 30 محصول تولیدی شبکه به همراه استارتاپ ها، کارخانجات و کارگاه های صنایع متعدد تبدیلی و تکمیلی و مراکز خرید و نگهداری و عرضه محصولات و شبکه های حمل و نقل متعلق به تعاونی‌ها به منظور نیاز به مصرف کنندگان با اولویت کشاورزان تحت پوشش شبکه اقدام کند.

قادری فر ادامه داد: در جهت دستیابی به این هدف، ایجاد و توسعه مراکز خرید و جمع آوری محصولات کشاورزی به منظور ایجاد تجارت بین شبکه و سایر کالاهای مورد نیاز در فروشگاه ها روستابازارها به طور جدی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی مشاهده می‌شود: در حال حاضر مجموعاً تعداد ۱۸۰۰ فروشگاه مصرف کننده در امر تهیه و تولید کالاهای اساسی و مصرف مورد نیاز روستاییان فعالیت می‌کنند.

The post ایجاد ۲۰۲۰ روستابازار و فروشگاه مصرف کننده فعال در کشور اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع