ایمنا – آلودگی هوای شهر اصفهاندر ساعت منتهی به ساعت 9 صبح روز دوشنبه 21 تیرماه، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با شاخص 181 در وضعیت ناسالم (قرمز) برای جمعیت ثبت شد. همچنین در ساعت 23:36 کیفیت هوای شهر اصفهان در شاخص 258 قرار گرفت و در وضعیت ناسالم برای ساکنان قرار گرفت.