ایمنا – نشست شهر اندیشه


اولین نشست از نشست های ماهیانه شهر اندیشی با موضوع محدوده نقش آفرینی دولت در فرهنگ عمومی عصر امروز _ بیست و دوم اردیبهشت ماه_ در کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.

The post ایمنا – نشست شهر اندیش اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع