ایمنا – نشست شهر اندیشنخستین نشست از نشست های ماهیانه شهر اندیش با موضوع محدوده نقش آفرینی دولت در فرهنگ عمومی عصر امروز _ بیست و دوم اردیبهشت ماه_ در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.

رژیم لاغری سریع