بازیابی وزارت بازرگانی را پیدا کنید و پنهان کنیدبه گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای گذشته جدایش، جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت به شورای اسلامی ارائه شد و این موضوع برای دوازدهمین بار در دستور کار قرار گرفت. با این حال، جدایش، جدایی وزارت سکوت با اختلافات و توافقات فراوان از جانب نمایندگان ملاقات کردند.

جدایش، جدایی سابقاً وزارت صنعت، معدن و تجارت از جانب دولت دوازدهم به شورای اسلامی ارائه شد ولی مجلس با این موضوع مخالفت کرد. اکنون این موضوع دوباره از سوی دولت سیزدهم و به گفته برخی نمایندگان با مجلس مطرح شده است جدایش، جدایی وزارتخانه از طرف دولت دوازدهم با آن مخالفت کرد و حالا با او هم عقیده است، یک کار سیاسی کرده است.

همچنین چند تکرار جدایش، جدایی وزارت سکوت آنها این موضوع را دلیلی بر عدم استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت می دانند، زیرا پیش از این نمایندگان به دلیل مشکلات پیش آمده در صنعت خودرو و حوزه تامین از کار این وزیر ناراضی بودند. کالاهای اساسی به مردم، مسائل اقتصادی و تجاری. استیضاح فاطمی امین قابل توجه بود و تعداد امضاها برای این اقدام به حد نصاب رسید.

ولی چون بزرگه جدایش، جدایی وزارت سکوت و با تشکیل وزارت بازرگانی، استیضاح فاطمی امین اجرایی نشد و در این زمینه مجلس به وزیر مهلت ۲ ماهه داد. سکوت در عین حال برخی از نمایندگان بر این عقیده هستند که از طریق ارتقاء جدایش، جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت استیضاح ویژه فاطمی امین از سوی دولت را صادر کرد.

برخی معتقدند اگر مجلس باشد جدایش، جدایی وزارت سکوت از نشانگر برخورد عبور کنید لیسانس مجلس نیست مملو از مشکلات است، این موضوع بارها از سوی دولت قبل مطرح شد و مجلس به این طرح رای مثبت نداد و مشکلات ساختاری را با آن شناسایی کرد.

بنابراین به نظر می رسد باید در این مورد اجماع کارشناسی صورت گیرد، در غیر این صورت مجلس در گذشته متهم به سیاست بازی می شود و به دلیل پیشنهاد دولت قبل به این طرح رای مثبت نداده است.

ولی شاید اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و این بخش توسط بخش خصوصی اداره شود و به عنوان یک اصل بازار آزاد در اقتصاد تلقی شود، توسط بخش خصوصی و تعاونی ها مدیریت شود، شاید بهتر باشد. دولت باید سیاست و سیاست را اجرا کند و در امر واردات و صادرات دخالت نکند مگر در مواردی که بخش خصوصی آن را مدیریت نکند.

جدایش، جدایی وزارت سکوت هیچ درمانی برای درد وزارت وجود ندارد

محمد حسن آصیفریاراک نماینده کامیجون و مردمش است غمگین در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در شورای اسلامی. در باره جدایش، جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: مخالفم جدایش، جدایی این یک وزارتخانه است زیرا مشکل ما در حوزه اقتصادی است جدایش، جدایی وزارت مسکن وجود ندارد.

وی تاکنون چندین بار وزیر بوده است سکوت جدایش، جدایی و در گذشته وزارت بازرگانی داشتیم، سپس آن را ادغام کردند، وی ادامه می دهد: حالا وقتی حوزه تجارت و سبد کالای مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است چه نیازی است؟ وزارتخانه دارد وزارت بازرگانی احیا و صنایع، معادن و تجارت جدایش، جدایی انجام دادن؟

کامیجون نماینده مردم اراک و غمگین وی در شورای اسلامی می گوید: معتقدم مشکل ما تامین کالاهای اساسی بازار و مردم است جدایش، جدایی هیچ وزارتخانه ای وجود ندارد و این موضوع نمی تواند مستقیماً بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد یا تأثیر مثبتی بر صنعت، تجارت و بازرگانی کشور داشته باشد.

وی می افزاید: شورای اسلامی سال گذشته اختیارات جهاد کشاورزی را که اکنون عرصه کالاهای اصلی مردم است، افزایش داد. مسئول این تجارت است. به همین دلیل است جدایش، جدایی وزارت سکوت این امر تاثیری بر عرضه کالاهای اساسی به مردم، بازار اقتصادی، صادرات و واردات ندارد.

آصیفری اشاره وی می گوید: مشکلات این وزارتخانه نیاز به رفع دارد و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، احیای یک وزارتخانه دیگر نه تنها بار مالی بر دوش دولت خواهد بود، بلکه ما را به سخره خواهد گرفت که در حوزه اقتصادی گیر کرده ایم و تلاش می کنیم. حلش کن مشکلات داخلی با تغییر وزارتخانه ها نتیجه قابل اعتمادی برای موقعیت های تجاری و تجاری نخواهد داشت.

می گوید: من با تو هستم جدیت من مخالف این لایحه هستم و این اتفاق راه را برای کاهش قیمت ها و تامین کالاهای اساسی مردم هموار نمی کند.

به گفته این معاون، نمایندگانی که اکنون موافق این لایحه هستند، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش داده اند و امروز باید دوباره قانون را تغییر دهیم، اختیارات جهاد کشاورزی را کاهش دهیم و این اختیارات را به وزارت جهاد کشاورزی بدهیم. تجارت.

وی خاطرنشان می کند: اگر اینطور باشد و قانون مقرر دوباره لغو شود نشان می دهد که نقشه راه درستی نکشیده ایم و با این وضعیت مشکلات اقتصادی حل نمی شود. می تواند انجام شود نخواهد بود

جدایش، جدایی وزارت سکوتتجارت بین المللی را انجام می دهد

اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا. در باره جدایش، جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در گذشته وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک و معادن داشتیم که هر کدام وزیر داشتند و این سه وزارتخانه مهم و بزرگ بودند.

او ادامه داد: ولی این سه وزارتخانه و وزارت بازرگانی با هم ادغام شدند و یک وزارتخانه سنگین به نام صنعت، معدن و تجارت تشکیل دادند. فردی که به عنوان وزیر در این وزارتخانه منصوب می شود باید دانش کافی در زمینه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد تا بتواند آن را مدیریت کند.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: با عنایت به مشکلاتی که در بحث بازار و بازرگانی به وجود آمد، دولت قبل تصمیم گرفت که این وزارتخانه. سکوت ذره برای جسم مستقیم جدایش، جدایی و بارها این اقدام را به عنوان لایحه تقدیم مجلس کرده است ولی مجلس موافقت نکرد.

وی با بیان اینکه اکنون دولت سیزدهم در مورد احیای وزارت بازرگانی به جمع بندی رسیده است، افزود: با توجه به اینکه کشور در حال انجام عملیات اقتصادی است و کشور برای تامین نیازهای اساسی خود نیازمند صادرات و واردات هدفمند است، نظارت لازم است. کنترل بازار و قیمت و وزارت بازرگانی که وزارتخانه کامل می تواند این فعالیت ها را انجام دهد از نو احیای

سلامی اشاره کرد: با توجه به وضعیت کنونی کشور، اگر وزارت بازرگانی مستقل باشد، شاید بتوانیم اهداف عالی کشور در زمینه دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل و نظارت بر کالا و بازار را بهتر زیر نظر بگیریم.

به گفته وی، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت جدایش، جدایی اگر رئیس جمهور مجبور به انتخاب وزیر برای دو وزارتخانه شود، احتمال معرفی فاطمی امین کاهش می یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اکنون جلسه نسبت به دوره های قبل جدایش، جدایی وزارت سکوت تأسیس وزارت بازرگانی اقبال خوبی به همراه داشت ولی باید دید موافقان و مخالفان و کمیسیون ها چه می گویند متصل چه تصمیماتی در این مورد وجود دارد به همین دلیل است طول می کشد