بالا تفریحی محمدرضا استاندارد در داخل «عقرب عاشق»به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا استاندارد، آرمان درویش، ساقی حاجی پور، شقایق فراهانی، سیاوش خیرابی، متین ستوده، رضا بهتر شدن، شیدا یوسفی، رؤیا جاویدنیا، سمیرا حسینی، رضا فیاضی، مهران مبارزه کردن بر، رضا پژوهی، یادآوری جهانگیری، پارسا صحرایی، هادی الیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور آتنه فقیه نصیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین پاکدل بازیگران این سریال آنلاین {نمایش} خودت کار کن هستند.

در داخل مختصر {داستان} «عقرب عاشق» آمده است: بهداد، می میرد. او می رود را در داخل سردخانه می‌گذارند. هر قسمت برای او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانش تمام می‌شود. {مدتی} بعد او می رود اوج جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر از زندگی در داخل جاده‌های تهران آرزو می کنند خون می‌گردد، خونی برای عقرب…

فیلمنامه این سریال به طور مسترک شیفته حامد افضلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امین محمودی یکتا به نگارش درآمده است.