برگزاری اولیه روزه
جشن اولیه روضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار به همین دلیل تابلوی آقا بدرالسماء امشب – 27 فروردین – در داخل جبل الصفای کلان شهر اصفهان برگزار شد.