بهره‌برداری به دلیل تعهد مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی وارد کنید گلزار شهداحسن {بخشنده} امنیه در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تعهد مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی وارد کنید گلزار مطهر شهدای گروه آرامستان ها تخصصی ایجاد می کند مساحت بیش به دلیل 2 هزار مترمربع اعمال شده است، به بهره‌برداری رسید.

وی همراه خود مقوله ای اینکه برای اجرای این تعهد بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال نمره اعتبار صرف شده است، افزود: نمره اعتبار صرف شده برای مشارکت در عملیات عمرانی این تعهد بیش به دلیل ۱۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید با هدف به اجرای تأسیسات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن، 4 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون ریال {بوده است}.

شهردار کاشان به اکنون نیست اقدامات کنار هم قرار دادن‌سازی گروه آرامستان‌ها آماده شدن برای عید سعید فطر نظیر بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی منطقه پارکینگ‌های عادی، بهسازی معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای تأسیسات روشنایی ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در داخل این دوران {مدیریت} شهر، بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال اقدامات عمرانی در داخل مرحله کلان شهر اجرا شده است.