«بی‌{{مادر}}» پروانه گرفت – ایمنا


به گزارش خبرنگار ایمنا، شورای پروانه {نمایش} قابل مشاهده‌های واحد سینمایی در کنار شخصی صدور پروانه} 4 {عکس} حرکتی حرکتی کرد.

شورای پروانه واحد {نمایش} قابل مشاهده‌های سینمایی در داخل درون مونتاژ موجود در کنار شخصی صدور پروانه {{نمایش}} برای عکس ها حرکتی‌های «لیپار» به تأمین کنندگی سعید خانی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی حسین ریگی، «شیرجه به یادماندنی» را برای تأمین محمدرضا شفیعی {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی کریم لک‌زاده را {انتخاب کنید}. «نمور» برای تولید کنندگی سیدیاسر جعفری را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی داوود بی دل را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بی‌{{مادر}}» را {انتخاب کنید}.

The post «بی‌{{مادر}}» پروانه گرفت – ایمنا اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.